játékszabály


JÁTÉKSZABÁLYZAT a ChiliCord EbDesign 2020.07.13.-tól tartó „Nyereményjáték” című üzenőfali nyereményjátékához!

A játék 2021. július 13.-tól július 20.-ig tart.
A sorsolás időpontja és helyszíne: július 20.-e (kedd), (Peti Nárcisz EV. 1161 Bp., Pálya utca 141 1/1.). A sorsolás a véletlenszerűség elvét lehetővé tevő gépi sorsolás útján kerül lebonyolításra! A sorsolás nem nyilvános. A pályázat kiírója: ChiliCord EbDesign (továbbiakban kiíró).

A Nyereményjátékban való részvétel feltételei: A Játékos eleget tesz a ChiliCord EbDesign Facebook oldalon (továbbiakban „Weboldal”) közzétett posztban foglalt pályázati felhívásnak, vagyis a poszt alatti kommentben a posztban megjelölt témában egy darab általa választott feleletet ad. Mindenki, aki választ ad, részt vesz a sorsolásban. Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. A Játékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék illetve nem tesznek eleget a játék kiírásában (Facebook posztban) szereplő feltételeknek. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit teljesítik, és ezzel megfosztják esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Az ilyen személyeknek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott tisztességtelen magatartást tanúsítók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I) obszcén szavakat tartalmaznak, (II) szexuális tartalmúak, (III) sértik a jó ízlést, (IV) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (V) a Játék témájától eltérő tárgyat illetve a Kiírótól eltérő idegen feliratot tartalmaznak, (VI) internetes honlapról vagy bármely más honlapról letöltöttek, (VII) reklám értékűek, (VIII) a Kiíró jó hírnevét sértik, (IX) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (X) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogás merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Kiíró jogosult a Játékosra áthárítani. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét), a Weboldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Weboldalról kizárja.

A nyereményt/nyereményeket a kiíró műhelyénél lehet átvenni, egy előre egyeztetett időpontban!
Amennyiben a nyertes személyesen nem tudja átvenni a csomagját, abban az esetben a szállítási költség minden esetben őt terheli!